ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
2.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
3.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
4.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
5.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
6.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
7.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
8.มัธยมศึกษานครราชสีมา
9.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
10.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
11.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
12.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
13.มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
14.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
15.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
16.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
17.มัธยมศึกษาสุรินทร์
18.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
19.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
20.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
21.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
22.มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
23.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
24.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
25.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
26.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
27.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
28.มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
29.ประถมศึกษายโสธร เขต 1
30.ประถมศึกษายโสธร เขต 2
31.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
32.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
33.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
34.มัธยมศึกษาชัยภูมิ
35.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
36.ประถมศึกษาบึงกาฬ
37.มัธยมศึกษาบึงกาฬ
38.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
39.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
40.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
41.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
42.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
43.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
44.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
45.มัธยมศึกษาขอนแก่น นายศักดา ชัยภัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ0857653816043255367http://www.kksec.go.th4732มลิวรรณบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น40000
46.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
47.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
48.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
49.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
50.มัธยมศึกษาอุดรธานี
51.ประถมศึกษาเลย เขต 1
52.ประถมศึกษาเลย เขต 2 นายสวัสดิ์ แสงขันผอ.สพป.พะเยาว์04281905-6042810904https://www.loei2.go.th/บ้านโนนสว่าง256 หมู่ 3มะลิวรรรณศรีสงครามวังสะพุงเลย42103
53.ประถมศึกษาเลย เขต 3
54.มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
55.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กรุงเทพมหานคร
56.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายประเจน ปาประลิตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ042-471969/ 0420 4247 1310 https://www.nongkhai2.go.thอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายเลขที่ 444 หมู่ที่ 2 โพนพิสัย-บึงกาฬจุมพลโพนพิสัยหนองคาย43120
57.มัธยมศึกษาหนองคาย
58.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
59.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
60.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ043762363043762363http://www.mkarea3.go.th/354 2หัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม44140
61.มัธยมศึกษามหาสารคาม นายจักราวุธ สอนโกษาเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด - มหาสารคามแวงน่างเมืองมหาสารคาม44000
62.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
63.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
64.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
65.มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
66.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายวิเศษ พลอาจทัน-0934705608-https://www.ksn1.go.th/web2020/-99/7สนามบินกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์46000
67.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
68.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
69.มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
70.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
71.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายพลชัย ชุมปัญญาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา91711ส่วนราชการสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร47110
72.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
73.มัธยมศึกษาสกลนคร นายมงคลชัย รัตนอ่อนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ0817080677042728119https://www.sesarea23.go.thสพม.สกลนคร-ไอทียูธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร47000
74.ประถมศึกษานครพนม เขต 1
75.ประถมศึกษานครพนม เขต 2
76.มัธยมศึกษานครพนม
77.ประถมศึกษามุกดาหาร
78.มัธยมศึกษามุกดาหาร