ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 0 3 19 33 0 0 0 2 2 0 62
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 1 1 12 18 0 0 0 4 17 0 53
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 1 4 17 39 0 0 0 7 3 0 71
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 1 3 17 46 0 0 0 2 11 0 80
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 1 3 15 33 0 0 0 5 18 0 75
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 1 2 16 35 0 1 0 0 0 0 61
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 0 2 9 27 0 0 0 4 0 0 42
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 1 3 12 38 0 0 0 5 6 0 65
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 1 3 11 38 0 0 1 4 13 0 71
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 1 2 7 19 0 0 0 0 0 0 31
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 1 2 14 16 0 0 0 0 1 0 51
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 1 1 4 5 36 0 0 0 8 6 0 60
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 2 0 1 8 38 0 0 0 0 0 0 52
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 3 1 1 9 33 0 0 0 2 14 0 60
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 1 3 9 36 0 0 0 10 9 0 69
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 0 1 7 21 0 0 0 4 12 0 45
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1 1 0 3 15 0 0 0 0 1 0 30
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 1 4 14 35 0 0 0 0 3 0 59
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 1 3 13 45 0 0 0 0 4 0 68
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 1 3 14 23 0 1 0 0 0 0 42
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 0 0 8 37 0 1 0 3 8 0 60
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 1 2 21 38 0 1 0 6 13 0 86
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 1 1 5 11 0 5 0 0 0 0 40
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 1 2 14 33 0 0 1 7 9 0 73
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 0 1 5 27 0 1 0 6 5 0 48
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 1 4 15 35 0 0 0 3 17 0 77
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 1 4 13 31 0 0 0 6 0 0 56
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 1 3 15 38 0 0 0 2 10 0 69
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 1 3 10 37 0 0 0 5 8 0 64
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 1 1 4 14 38 0 0 0 0 0 0 75
คลิก..
31 สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 2 1 1 10 12 0 0 0 1 0 0 31
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษามุกดาหาร เขต - 1 4 10 41 0 0 0 4 0 0 60
คลิก..
33 สพท.มัธยมศึกษา เขต 25 1 3 15 34 0 0 0 0 0 0 75
คลิก..
34 สพท.มัธยมศึกษา เขต 20 1 3 15 26 0 0 0 0 2 0 48
คลิก..
35 สพท.มัธยมศึกษา เขต 19 0 3 7 37 0 0 0 0 0 0 47
คลิก..
36 สพท.มัธยมศึกษา เขต 21 1 0 8 26 0 0 0 3 22 0 60
คลิก..
37 สพท.มัธยมศึกษา เขต 26 0 1 12 26 0 0 0 1 3 0 43
คลิก..
38 สพท.มัธยมศึกษา เขต 27 1 2 10 41 0 0 0 1 2 0 57
คลิก..
39 สพท.มัธยมศึกษา เขต 24 1 1 8 34 0 0 0 0 0 0 44
คลิก..
40 สพท.มัธยมศึกษา เขต 23 0 0 8 25 0 0 0 0 3 0 37
คลิก..
41 สพท.มัธยมศึกษา เขต 22 1 1 11 24 0 0 0 0 0 0 56
คลิก..
42 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
43 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
รวม 32 91 465 1,275 0 10 2 105 222 0 2,353
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/05/21) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน