ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1359,1117266514,32495921,9714611,7497220327,1551,803
1. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
412,8512245914,15678032,34711500010319,3541,119
2. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
946,1064836012,18583500026,24227215624,5331,590
3. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1479,1116915910,70672021,5156500020821,3321,476
4. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายสนอง สุดสะอาด
1408,905706458,63756500000018517,5421,271
5. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายศุภสิน ภูศรีโสม
1198,0627045210,95275343,34516900017522,3591,626
6. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
1599,7838469519,6101,27154,62719200025934,0202,309
7. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายภัญญู ภูริศรี
1107,57558911025,0601,47621,6408038,83836922543,1132,514
8. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายพรชัย โพคันโย
1097,1445748217,1361,17332,23010300019426,5101,850
9. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
1037,4935539624,3611,42243,41613400020335,2702,109
10. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
845,5043886714,80394054,68120800015624,9881,536
11. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรอง ปัญสังกา
894,8053875511,85277422,2319512,12010714721,0081,363
12. ประถมศึกษาเลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา
966,0804645812,94788832,6431,06400015721,6702,416
13. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
923,857390142,6401871958350001077,455612
14. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ดร.อนันต์ พันนึก
976,2984805912,81678721,9658911,5356615922,6141,422
15. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
574,0363144610,46964821,7487800010516,2531,040
16. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
745,31438813032,2861,79965,61421112,2491221145,4632,410
17. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1498,561948447,21155422,1879724,62720819722,5861,807
18. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
นายจำนงค์ สุดาเดช
15310,2117856512,73884821,5227011,7437222126,2141,775
19. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายขวัญเรือน แสบงบาล
966,633521478,86361011,4986311,5386514518,5321,259
20. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1669,5429466211,89390211,18312714,33017023026,9482,145
21. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายศุภชัย ชนะดี
23014,1441,16410019,5231,42243,69514600033437,3622,732
22. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
1297,8727268618,0721,27522,0419600021727,9852,097
23. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
1147,3386255711,89579900023,775017323,0081,424
24. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
945,5664917314,6701,02519364200016821,1721,558
25. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
1177,3626657918,5311,18811,3685611,6647419828,9251,983
26. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
594,64135611127,3601,57632,4318624,28816617538,7202,184
27. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายเจริญ ราชโสภา
1419,72070711224,3291,50043,25412511,7153725839,0182,369
28. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายทินกร อินทะนาม
765,95144110221,9941,37532,97912411,5165918232,4401,999
29. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
14910,8508399521,8461,27843,84218712,3278324938,8652,387
30. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
886,4214389221,3401,18454,82522600018532,5861,848
31. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1449,4957379919,8971,30033,19014900024632,5822,186
32. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
141,3642075016,9951,17076,6653451335,7411,8398460,7653,561
33. มัธยมศึกษา เขต 20
นายมรกต กลัดสอาด
663278329,8126591412,4115781128,9701,4206351,8252,735
34. มัธยมศึกษา เขต 19
นายไพโรจน์ พรมสอน
221028288,8995891513,986658717,4797365240,5742,011
35. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
2155253411,729697119,926449715,0385975436,8481,768
36. มัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
553571185,32948344,296256822,1621,0173532,3221,827
37. มัธยมศึกษา เขต 27
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
2212283510,2388201311,1136631025,0471,2856046,6102,796
38. มัธยมศึกษา เขต 24
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
121,153174245,5164531313,157787615,6177745535,4432,188
39. มัธยมศึกษา เขต 23
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
311325207,6495011313,359672921,8091,0034542,9302,201
40. มัธยมศึกษา เขต 22
นายจักราวุธ สอนโกษา
1105135315,8849422119,802975612,9715508148,7622,480
 3,698240,82119,9452,670607,15339,127193180,5979,66199245,09011,0536,6601,273,66179,786