ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1339,0507156514,08695621,9714611,7497220126,8561,789
1. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
443,0062035713,10974122,1549200010318,2691,036
2. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
966,3065015811,87280800026,48532115624,6631,630
3. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1489,2456965810,59073621,5156500020821,3501,497
4. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายสนอง สุดสะอาด
1368,838696458,64856600000018117,4861,262
5. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายศุภสิน ภูศรีโสม
1197,9636885210,89575643,34516900017522,2031,613
6. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
1569,6388069519,4471,27754,62719200025633,7122,275
7. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายพรชัย โพคันโย
1117,83158610524,4151,42421,6408038,83836922142,7242,459
8. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
1107,2705648116,9931,16932,23010300019426,4931,836
9. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
1067,6405809323,3971,38643,73415400020334,7712,120
10. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
845,4563856714,84493154,91620900015625,2161,525
11. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรอง ปัญสังกา
904,8863965411,60575522,2319512,12010714720,8421,353
12. ประถมศึกษาเลย เขต 2
966,0504575712,28484143,2891,09600015721,6232,394
13. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายวิรัตน์ พุทธทองศรี
923,858390142,6401871958350001077,456612
14. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ดร.อนันต์ พันนึก
936,0814646012,76880433,33415500015622,1831,423
15. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
584,1053154510,26864021,7487800010516,1211,033
16. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
745,32339413031,9071,78165,61421112,2491221145,0932,398
17. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1498,558926447,21555322,1879724,62720819722,5871,784
18. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
นายจำนงค์ สุดาเดช
15510,3347886412,49283521,5227011,7437222226,0911,765
19. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายขวัญเรือน แสบงบาล
966,652521478,85160711,4986311,5386514518,5391,256
20. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1669,3319086211,87489511,18312714,02215423026,4102,084
21. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
23114,2101,1509919,3001,42643,62614300033437,1362,719
22. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
1297,7917138617,9681,28322,02710400021727,7862,100
23. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายวิเศษ พลอาจทัน
1117,1125885711,87779900023,775017022,7641,387
24. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
นายชาญกฤต นำ้ใจดี
955,5715037214,5001,01919964400016821,0671,566
25. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
1187,3046657818,1581,18311,3685611,6647419828,4941,978
26. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
614,86236910926,7741,57532,4318624,28816617538,3552,196
27. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายเจริญ ราชโสภา
1379,55969611324,2841,51543,23813711,7153725538,7962,385
28. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายทินกร อินทะนาม
765,95144110221,9831,37532,97912411,5165918232,4291,999
29. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
15010,5998129421,5341,25943,84218712,3278324938,3022,341
30. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
926,7884638820,5971,15754,82522600018532,2101,846
31. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1459,2137549819,4171,31932,96913600024631,5992,209
32. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
141,3572095016,9251,17076,6653451335,7081,8398460,6553,563
33. มัธยมศึกษา เขต 20
นายวิทยา ประวะโข
663278329,6456511412,0135781128,9701,4206351,2602,727
34. มัธยมศึกษา เขต 19
นายไพโรจน์ พรมสอน
221028288,7415981513,986658717,4797365240,4162,020
35. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
2155253512,042724119,926449818,4717275640,5941,925
36. มัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
553571185,27447944,296256822,1621,0173532,2671,823
37. มัธยมศึกษา เขต 27
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
2212283510,1638201311,1136631025,0471,2856046,5352,796
38. มัธยมศึกษา เขต 24
นายทวี ทะนอก
121,153174245,5164531313,157787615,8727875535,6982,201
39. มัธยมศึกษา เขต 23
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
000237,5364981414,342744819,1429634541,0202,205
40. มัธยมศึกษา เขต 22
นายจักราวุธ สอนโกษา
1105135315,3949272119,778974613,3935838148,6702,497
 3,701240,74019,7592,647597,82838,878195183,2739,83498244,90011,1566,6411,266,74179,627