ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1359,1117266514,32495921,9714611,7497220327,1551,803
1. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
412,8512246014,49779932,34711500010419,6951,138
2. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
946,0964826012,18583500026,24227215624,5231,589
3. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1469,0016836010,82773021,5156500020821,3431,478
4. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายสนอง สุดสะอาด
1378,870699458,63756500000018217,5071,264
5. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายศุภสิน ภูศรีโสม
1198,0677045210,95275343,34516900017522,3641,626
6. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
1599,7718459519,6101,27154,62719200025934,0082,308
7. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายภัญญู ภูริศรี
1087,45657811025,0621,46121,6408038,83836922342,9962,488
8. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายพรชัย โพคันโย
1097,1445748217,1361,17332,23010300019426,5101,850
9. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
1037,4935539624,3321,42243,41613400020335,2412,109
10. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
845,5043886714,75393954,68120800015624,9381,535
11. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรอง ปัญสังกา
894,8053875511,85277422,2319512,12010714721,0081,363
12. ประถมศึกษาเลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา
966,0804645812,95088832,6431,06400015721,6732,416
13. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
923,864390142,6401871958350001077,462612
14. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ดร.อนันต์ พันนึก
946,3164795912,82979721,9658911,5356615622,6451,431
15. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
574,0363144610,46964821,7487800010516,2531,040
16. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
745,31438813032,2861,79965,61421112,2491221145,4632,410
17. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1498,561948447,21155422,1879724,62720819722,5861,807
18. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
นายจำนงค์ สุดาเดช
15310,2117856612,93486321,5227011,7437222226,4101,790
19. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายขวัญเรือน แสบงบาล
966,633521478,86361011,4986311,5386514518,5321,259
20. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1669,5439456211,89390211,18312714,33017023026,9492,144
21. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายศุภชัย ชนะดี
23014,1421,16310019,5291,42243,69514600033437,3662,731
22. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
1297,8727268618,0751,27522,0419600021727,9882,097
23. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
1147,3066195711,88879800023,775017322,9691,417
24. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
945,5654917214,5261,01219364200016721,0271,545
25. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
1177,3656667918,5311,18811,3685611,6647419828,9281,984
26. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
604,74136611027,1101,56132,4318624,28816617538,5702,179
27. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายเจริญ ราชโสภา
1419,72070711224,3001,50243,25412511,7153725838,9892,371
28. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายทินกร อินทะนาม
765,95144110221,9941,37532,97912411,5165918232,4401,999
29. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
14910,8158289521,8461,27843,84218712,3278324938,8302,376
30. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
886,4214389221,3401,18454,82522600018532,5861,848
31. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1449,4777389919,8971,30033,19014900024632,5642,187
32. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
141,3642075016,9251,17076,6653451335,7411,8398460,6953,561
33. มัธยมศึกษา เขต 20
นายมรกต กลัดสอาด
663278329,8126591412,0215781128,9701,4206351,4352,735
34. มัธยมศึกษา เขต 19
นายไพโรจน์ พรมสอน
221028288,8995891513,986658717,4797365240,5742,011
35. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
2155253512,042724119,926449818,4717275640,5941,925
36. มัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
553571185,32948344,296256822,1621,0173532,3221,827
37. มัธยมศึกษา เขต 27
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
2212283510,2388201311,1136631025,0471,2856046,6102,796
38. มัธยมศึกษา เขต 24
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
121,153174245,5164531313,157787615,6177745535,4432,188
39. มัธยมศึกษา เขต 23
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
311325207,6495011313,359672921,8091,0034542,9302,201
40. มัธยมศึกษา เขต 22
นายจักราวุธ สอนโกษา
1105135315,7319422119,778974613,3935838149,0072,512
 3,690240,58119,9092,672607,41939,165193180,1839,660100248,94511,2166,6551,277,12879,950