ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1339,0997226514,09595821,9714611,7497220126,9141,798
1. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
442,9571975713,08473522,1549200010318,1951,024
2. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
946,1094796012,23683300026,24227215624,5871,584
3. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1468,9956856010,82773021,5156500020821,3371,480
4. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายสนอง สุดสะอาด
1378,863698458,63656500000018217,4991,263
5. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายศุภสิน ภูศรีโสม
1198,0387065210,95275343,34516900017522,3351,628
6. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
1589,7638399519,5621,26954,62719200025833,9522,300
7. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายภัญญู ภูริศรี
1137,92960710524,3611,41521,6408038,83836922342,7682,471
8. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
1097,2035678217,1401,17332,23010300019426,5731,843
9. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
1047,5465549524,0671,41043,41613400020335,0292,098
10. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
845,4683896714,75393954,68120800015624,9021,536
11. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรอง ปัญสังกา
904,9053965411,62575622,2319512,12010714720,8811,354
12. ประถมศึกษาเลย เขต 2
966,0714565812,95888832,6431,06400015721,6722,408
13. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
923,863390142,6401871958350001077,461612
14. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ดร.อนันต์ พันนึก
936,1814676012,86480022,0748911,5356615622,6541,422
15. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
574,0193124610,47964621,7487800010516,2461,036
16. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
755,41939912932,0671,79065,61421112,2491221145,3492,412
17. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1498,562939447,21155422,1879724,62720819722,5871,798
18. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
นายจำนงค์ สุดาเดช
15410,2647856512,79785621,5227011,7437222226,3261,783
19. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายขวัญเรือน แสบงบาล
966,644521478,85160711,4986311,5386514518,5311,256
20. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1669,3889336211,89090111,18312714,33017023026,7912,131
21. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
23114,2621,1599919,4061,41843,69514600033437,3632,723
22. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
1297,8577248618,0891,27422,0419600021727,9872,094
23. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
1147,2766055711,88879800023,775017322,9391,403
24. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
965,7395107014,24599611,0584300016721,0421,549
25. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
1177,2326637918,5201,19011,3685611,6647419828,7841,983
26. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
604,72236011027,0241,57032,4318624,28816617538,4652,182
27. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายเจริญ ราชโสภา
1389,67970511224,1181,50143,25412511,7153725538,7662,368
28. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายทินกร อินทะนาม
765,95144110221,9941,37532,97912411,5165918232,4401,999
29. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
15010,7598249421,5871,26243,84218712,3278324938,5152,356
30. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
896,5274449121,1091,17854,82522600018532,4611,848
31. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1449,4747379919,9081,30033,19014900024632,5722,186
32. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
141,3642075016,9251,17076,6653451335,7411,8398460,6953,561
33. มัธยมศึกษา เขต 20
นายวิทยา ประวะโข
663278329,8126591412,0215781128,9701,4206351,4352,735
34. มัธยมศึกษา เขต 19
นายไพโรจน์ พรมสอน
221028288,8995891513,986658717,4797365240,5742,011
35. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
2155253512,042724119,926449818,4717275640,5941,925
36. มัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
553571185,32948344,296256822,1621,0173532,3221,827
37. มัธยมศึกษา เขต 27
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
2212283510,2388201311,1136631025,0471,2856046,6102,796
38. มัธยมศึกษา เขต 24
นายทวี ทะนอก
121,153174245,5164531313,157787615,6177745535,4432,188
39. มัธยมศึกษา เขต 23
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
311325207,6495011313,359672921,8091,0034542,9302,201
40. มัธยมศึกษา เขต 22
นายจักราวุธ สอนโกษา
1105135315,7319422119,778974613,3935838149,0072,512
 3,700241,24319,8622,656603,12438,968192180,2219,638100248,94511,2166,6481,273,53379,684