ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1328,9147006614,14996721,9714611,7497220126,7831,785
1. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
443,0062025713,09974222,1549200010318,2591,036
2. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
966,3115045811,86481300026,48532115624,6601,638
3. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1489,2376935810,55474121,5156500020821,3061,499
4. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายสนอง สุดสะอาด
1378,944702448,51355500000018117,4571,257
5. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายศุภสิน ภูศรีโสม
1197,9686835210,88875643,34516900017522,2011,608
6. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
1569,6867999519,4141,27654,62719200025633,7272,267
7. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายพรชัย โพคันโย
1138,06860510323,8501,38321,6408038,62836922142,1862,437
8. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
1117,4735747916,6181,13232,30310300019326,3941,809
9. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์
1067,6565839323,3951,38243,73415400020334,7852,119
10. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
715,1263536714,84492754,85821500014324,8281,495
11. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
904,9684065311,43373922,2319512,12010714620,7521,347
12. ประถมศึกษาเลย เขต 2
945,7524335912,48485343,2891,09600015721,5252,382
13. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายวิรัตน์ พุทธทองศรี
923,858390142,6401871940400001077,438617
14. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ดร.อนันต์ พันนึก
956,3164785812,51277433,33415500015622,1621,407
15. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
584,0983164510,27364021,7487800010516,1191,034
16. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
745,30539813031,8121,78365,61421112,2491221144,9802,404
17. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1498,559919447,21555322,1879724,62720819722,5881,777
18. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
นายสุชาติ พุทธลา
15910,7328045911,54176732,6408111,7437222226,6561,724
19. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
986,786537458,47358511,3056311,5386514518,1021,250
20. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1669,2618846211,78488911,18312714,02215423026,2502,054
21. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
23114,1841,1349919,2531,42443,62614300033437,0632,701
22. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
1297,8397148417,6061,26522,02710400021527,4722,083
23. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายวิเศษ พลอาจทัน
1127,1085875711,88179200023,775017122,7641,379
24. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
นายชาญกฤต นำ้ใจดี
955,5545097214,5101,01519964400016821,0601,568
25. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายสุริยะ ใจวงษ์
1197,3466607717,9291,17311,3685611,6647419828,3071,963
26. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
614,81036710926,7851,57232,4318624,28816617538,3142,191
27. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายเจริญ ราชโสภา
1369,44168111424,3761,52143,23813711,7153725538,7702,376
28. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายทินกร อินทะนาม
765,95144110221,9481,37232,97912411,5165918232,3941,996
29. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
15310,7738349121,0571,21743,84218712,3278324937,9992,321
30. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
936,8974758720,2661,14754,83521700018531,9981,839
31. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1459,2357549819,4131,31932,96913600024631,6172,209
32. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
141,3502085016,9251,17076,6653451335,7081,8398460,6483,562
33. มัธยมศึกษา เขต 20
นายวิทยา ประวะโข
663278329,6536481412,0135781128,9701,4206351,2682,724
34. มัธยมศึกษา เขต 19
นายไพโรจน์ พรมสอน
221028288,4585871513,986658717,4797365240,1332,009
35. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
2155253511,975723119,926449818,4717275640,5271,924
36. มัธยมศึกษา เขต 26
นายสวาท ฦาชา
553571185,27447944,296256822,1621,0173532,2671,823
37. มัธยมศึกษา เขต 27
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
2212283510,1638201311,1136631025,0471,2856046,5352,796
38. มัธยมศึกษา เขต 24
นายทวี ทะนอก
121,153174245,5164531313,157787615,8727875535,6982,201
39. มัธยมศึกษา เขต 23
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
000247,9315391313,493713819,2309634540,6542,215
40. มัธยมศึกษา เขต 22
นายจักราวุธ สอนโกษา
1105135315,3079272119,778974613,3935838148,5832,497
 3,702241,51419,7442,630593,58138,607195183,3569,81698244,77811,1566,6251,263,22979,323